O projekcie

O projekcie

Działania projektowe koncentrują się na pracy z osobami, które mierzą się z trudnościami o podłożu neurologicznym. Nasi podopieczni to w większości dzieci. Bazujemy na sprawdzonych terapiach klasycznych, kładąc jednocześnie nacisk na innowacyjne podejście. Zaplanowaliśmy możliwie kompleksowe i indywidualne formy wsparcia, także te mało rozpowszechnione w Polsce, a zwłaszcza na Pomorzu:

  • Logopedia (harmonogram: V.2024 – III.2025, z przerwą w VIII.2024),
  • PADOVAN (harmonogram: V.2024 – III.2025, z przerwą w XII.2024),
  • VitalStim (harmonogram: V.2024 – III.2025, z przerwą w XII.2024),
  • DUNAG (harmonogram: V.2024 – III.2025, z przerwą w VII.2024),
  • Terapia krzyżowo-czaszkowa (harmonogram: V.2024 – III.2025),
  • Cyber-oko (harmonogram: V.2024 – III.2025),
  • zajęcia z psychologiem (harmonogram: V.2024 – III.2025, z przerwą w VIII.2024),

Ponadto projekt przewiduje wsparcie instytucjonalne w postaci modernizacji pomieszczenia gospodarczego, aby przystosować je na potrzeby sali rehabilitacyjnej, co umożliwi szerszy zakres pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dla kogo?

Dla kogo?

  • 30 dzieci w wieku 1-18 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym/znacznym,
  • mieszkające na terenie woj. pomorskiego z powiatów: bytowskiego i lęborskiego,
  • posiadające problemy natury neurologicznej, w tym m.in. z autyzm, zespół Downa, dysfagię pediatryczną, niepełnosprawność sprzężoną, schorzenia kwalifikowane jako rzadkie.
Kiedy?

Kiedy?

01.05.2024 – 31.03.2025

Gdzie?

Gdzie?

Borzytuchom (siedziba fundacji)

Jak się zapisać?

Jak się zapisać?

W projekcie w pierwszej kolejności biorą udział podopieczni fundacji, którzy systematycznie uczestniczą w zajęciach w naszej placówce.
Przy rekrutacji pod uwagę bierzemy również udział rodziców w wydarzeniach, które dla nich organizujemy. Jest to istotne, ponieważ taka współpraca pozwala osiągać lepsze efekty w pracy z dziećmi.

W przypadku wolnych miejsc/zwolnienia miejsca kontaktujemy się z osobami, które zgłosiły się do nas za pośrednictwem formularza „Zostań Platynowym Skautem” według kolejności zgłoszeń i zadeklarowanych potrzeb.

Zasady udziału w projekcie pozostają zgodne z zapisami Regulaminu współpracy z nami. Zapoznajecie się z nim na etapie przesyłania do nas Waszego zgłoszenia.

 

Uwagi

Uwagi

Kontakt

Kontakt

Koordynator projektu
Gabriela Wysocka-Lass, tel. 666 058 384

Poznaj platynowych
przyjaciół

Poznaj platynowych
przyjaciół

Zarażamy inspiracją

terapeuci, specjaliści, pasjonaci, rodzice
zapraszamy do współpracy – u nas rzadkie znaczy wyjątkowe

Skip to content