Co to, dla kogo i jak się odbywa?

DUNAG to kombinezon nazywany przez jego twórcę ortezą dynamiczną. Składa się z kamizelki i spodenek z licznymi małymi zaczepami, do których przypina się gumowe naciągi. Odpowiednie upięcie umożliwia korygowanie wad postawy czy chodu, nie krępując przy tym ruchów. Co więcej, DUNAG wspomaga pracę w zakresie pionizacji i reedukacji chodu nawet u osób zupełnie niesamodzielnych. Naciągi odciążają fizycznie terapeutę i pozwalają mu skupić się na ćwiczeniach terapeutycznych w różnych pozycjach: stania, siadu, klęku, raczkowania, leżenia a nawet wspinania się i „fruwania” 😉

DUNAG można wykorzystywać u osób z:

  • obniżonym napięciem mięśniowym;
  • mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • wadami postawy i problemami z równowagą;
  • uszkodzenia rdzenia kręgowe i urazy mózgu;
  • choroby neurodegeneracyjne;
  • zaburzeniami sensorycznymi, w tym czucia głębokiego;
  • spektrum autyzmu – docisk działa na dzieci wyciszająco.

Przeciwskazania:

  • zwichnięcia stawów biodrowych;
  • nieustabilizowana epilepsja;
  • wrodzona sztywność stawów.

Kombinezon wykorzystywany jest głównie w pracy fizjoterapeutów, niemniej jego możliwości w zakresie korekty postawy, wzorca ruchu i docisku sprawiają, że może wspomagać również terapię logopedów i terapeutów SI. DUNAG może towarzyszyć różnym aktywnościom, ponieważ poszerza spektrum możliwości pacjenta.

Potrzebujesz więcej informacji?
Radą służą: Agnieszka Żywicka, tel. 792 964 863, Monika Cieślińska, tel. 664 330 519 i Lidka Bentkowska, tel. 606 468 946.
Artykuł na temat DUNAG 02