Co to, dla kogo i jak się odbywa?

Mówiąc o zaburzeniach komunikacji, mamy na uwadze problemy z komunikowaniem informacji, mową oraz językiem. Jest to szerokie pojęcie, na które składają się trudności z poprawną artykulacją, powtórzeniem prostych dźwięków, jak również całkowita niemożność użycia mowy i języka. 

Podczas terapii pracujemy na wielu płaszczyznach. Wspomagamy wywołanie mowy, korygujemy nieprawidłową artykulację, kształtujemy rozumienie i ekspresję mowy, rozwijamy umiejętność komunikowania się oraz wspomagamy rozwój umysłowy dziecka. 

W komunikacji alternatywnej pracujemy metodami: PECS, Makaton.

Potrzebujesz więcej informacji?
Radą służą: Monika Cieślińska, tel. 664330519 i Magda Malek, tel. 664 431 125.
Tworzymy bibliotekę wiedzy o Rehabilitacji neurologicznej.