Co to, dla kogo i jak się odbywa?

Metoda neurofunkcjonalnej reorganizacji została opracowana przez Beatriz Padovan (logopedkę). To podejście bazuje na „remanencie” etapów rozwoju neurologicznego i próbie wyrównania deficytów poprzez przywracanie utraconych funkcji i/lub naukę funkcji nigdy nienabytych.

Istotą metody jest powtarzanie kluczowych faz rozwojowych człowieka. Można ją stosować we wszystkich grupach wiekowych. Sekwencyjnie powtarzane ćwiczenia stymulują dojrzewanie/naprawianie OUN w zakresie:

  • chodzenia – mobilności, motoryki, postawy;
  • mówienia – wszystkich rodzajów komunikacji: gestów, mimiki, mowy artykułowanej, czytania, pisania, odruchów ustno-wegetatywnych (oddychania, ssania, żucia, połykania);
  • myślenia – zdolności poznawczych, uczenia się, kreatywności, adaptacji do środowiska.

Rytm ma fundamentalne znaczenie w stosowaniu metody, dlatego podczas ćwiczeń terapeuta recytuje/śpiewa. Pacjent w ten sposób dodatkowo poszerza słownictwo, ćwiczy logiczne myślenie, poczucie rytmu, a jego mięśnie lepiej reagują na rytmiczne ruchy. Schemat mówi o 45 min. terapii 2 razy w tygodniu. Bardzo ważny jest rytm, regularność oraz powtarzalność sekwencji!

Wskazania do terapii

  • zaburzenia motoryczne – porażenie mózgowe, brak globalnej i lokalnej koordynacji ruchowej, dyspraksja, wypadek mózgowo-naczyniowy, uraz głowy, itp.;
  • zaburzenia mowy – ogólne zaburzenia artykulacyjne (zmiany, pominięcia i substytucje fonemów, afazje ruchowe i czuciowe, opóźnienie mowy, jąkanie, itp.);
  • zaburzenia uczenia się – deficyt uwagi i koncentracji, dysleksja, dyskalkulia i dysgrafia;
  • zaburzenia pracy jamy ustnej – oddychanie przez usta, nietypowe połykanie, dysfagia (trudności w połykaniu) i złe nawyki;
  • zaburzenia neuromotoryczne – choroby neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, demencja, zespół Downa, itp.;
  • inne – autyzm, nadpobudliwość, przewlekła depresja, pacjenci hospitalizowani (OIOM, stany śpiączki i senności, pacjenci oddziału noworodków).

Potrzebujesz więcej informacji?
Radą służy Monika Cieślińska, tel. 664 330 519.