Status projektu: zamknięty

O projekcie

O projekcie

Muzyka pozwala lepiej się rozwijać, ma też niesamowitą moc terapeutyczną. Tworzymy więc dla Was Krainę muzyki z…. MUSICONem, wibropodestem i pianinem 🙂

Celem projektu
Integracja społeczna i zawodowa poprzez zwiększenie aktywności lokalnej w zakresie rozwoju dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych form muzykoterapii.

Wyniki projektu
1 projekt w ramach LSR realizowanych przez organizacje pozarządowe;
1 objęta wsparciem oddolna inicjatywa lokalna na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców realizowanych w formie innych niż szkolenia;
60 uczestników objętych wsparciem oddolnych inicjatyw lokalnych na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców, innych niż szkolenia.

Kiedy?

Kiedy?

czerwiec-grudzień 2020

Poznaj platynowych
przyjaciół

Poznaj platynowych
przyjaciół

Zarażamy inspiracją

terapeuci, specjaliści, pasjonaci, rodzice
zapraszamy do współpracy – u nas rzadkie znaczy wyjątkowe

Skip to content