Status projektu: zamknięty

O projekcie

O projekcie

Trenerzy z doświadczeniem akademickim i praktyką gospodarczą poprowadzą cykl interdyscyplinarnych zajęć, kształtujących kompetencje przyszłych e-liderów. Czyli kogo? Tego dowiecie się, studiując na naszym uniwersytecie dziecięcym:

  • Laboratorium kodowania,
  • Poligon projektów,
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Biznes na innowacji.

Cel projektu
Rozwijanie interdyscyplinarnych kompetencji kluczowych wśród dzieci na potrzeby ich późniejszego aktywnego uczestnictwa w życiu danej społeczności.

Wyniki projektu
1 projekt w ramach LSR realizowany przez organizację pozarządową;
1 objęta wsparciem oddolna inicjatywa lokalna na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców realizowanych w formie szkoleń;
30 uczestników szkoleń objętych wsparciem, w tym liczba uczestników z grup defaworyzowanych.

Kiedy?

Kiedy?

wrzesień 2020 – sierpień 2021

Gdzie?

Gdzie?

Borzytuchom, ul. Jeziorna 21

Jak się zapisać?

Jak się zapisać?

Projekt kierowany do podopiecznych fundacji, w pierwszej kolejności mieszkańców Gminy Borzytuchom.

Kontakt

Kontakt

TEL: +48 577 810 327
E-MAIL:  platynowadruzyna@gmail.com

Poznaj platynowych
przyjaciół

Poznaj platynowych
przyjaciół

Zarażamy inspiracją

terapeuci, specjaliści, pasjonaci, rodzice
zapraszamy do współpracy – u nas rzadkie znaczy wyjątkowe

Skip to content