Mamy przyjemność zaangażować się w prace Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Rada zrzesza już blisko 100 podmiotów, które wspólnie podejmują działania na rzecz dobra pacjentów, w tym:

 • określają obszary zagrożeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia;
 • wyrażają stanowiska w sprawach przedstawionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym w zakresie projektów aktów prawnych;
 • wspawają Rzecznika Praw Pacjenta w podejmowanych działaniach związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta.

W ramach ROP  pracuje 8 zespołów:

 • Zespół ds. seniorów
 • Zespół ds. chorób cywilizacyjnych
 • Zespół ds. propozycji zmian systemowych w ochronie zdrowia
 • Zespół ds. chorób autoimmunologicznych
 • Zespół ds. psychiatrii i neurologii
 • Zespół ds. onkologii
 • Zespół ds. chorób rzadkich
 • Zespół ds. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nam szczególnie bliski jest team działający dla chorych na choroby rzadkie. Wszyscy pacjenci maja prawo do godnej opieki z wykorzystaniem wszystkich możliwych rozwiązań.