Skuteczne leczenie wymaga współpracy co najmniej dwóch ekspertów – LEKARZA i PACJENTA. Warunki brzegowe do rozwoju tej współpracy są często systemowo mocno ograniczone, niemniej coraz większa aktywność organizacji pacjenckich przynosi dobre zmiany na poziomie rozwiązań systemowych.

W ramach inicjatywy PACJENCI.PRO powstały dwa unikatowe raporty na temat działań organizacji pacjenckich i ich przyszłej roli w kreowaniu lepszego systemu ochrony zdrowia:

  • Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
  • Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce.

Warto do nich zajrzeć!