Status projektu: zamknięty

O projekcie

O projekcie

Tym razem chcielibyśmy spróbować odpowiedź na pytanie „Jak naprawić uszkodzony mózg?”. Inspiracją dla tego projektu była publikacja N. Doidge pod tym samym tytułem. Autor wskazuje na wysoką efektywność metody Feldenkraisa w terapii z wykorzystaniem neuropatyczności mózgu – od udarów począwszy, przez chroniczny ból, zaburzenia funkcji poznawczych, problemy z pamięcią i koncentracją, na chorobach neurodegeneracyjnych skończywszy.

W Polsce jest kilku specjalistów tej metody, głównie w południowej części kraju, przy czym niewielu pracuje z dziećmi. By zostać certyfikowanym terapeutą Feldenkraisa trzeba ukończyć kosztowny 4-letni kurs nauczycielski akredytowany przez Międzynarodową Organizację Feldenkraisa. W ramach projektu zamierzamy zorganizować cykl takich sesji terapeutycznych z udziałem terapeuty Feldenkraisa, doświadczonego w pracy z dziećmi. W ten sposób zweryfikujemy ten nowy – wydaje się – interesujący i skuteczny kierunek pomocy w rozwoju i rehabilitacji Platynowych Skautów (czyli naszych podopiecznych).

Cele:

  • poprawa stanu zdrowia i poprawa jakości życia dzieci z terenu powiatu bytowskiego poprzez zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych;
  • zwiększenie efektywności terapii wśród dzieci poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody terapeutycznej o sprawdzonej skuteczności;
  • promowanie otwartości na nowatorskie podejścia w walce o zdrowie i sprawność dzieci;
  • poszerzenie spektrum zainteresowań terapeutycznych kadry organizacji;
  • aktywizacja rodziców dzieci uczestniczących w projekcie;
  • promocja wolontariatu wśród lokalnej społeczności.
Dla kogo?

Dla kogo?

4 dzieci z problemami natury neurologicznej z gmin powiatu bytowskiego.

Kiedy?

Kiedy?

2021

Gdzie?

Gdzie?

Siedziba fundacji

Jak się zapisać?

Jak się zapisać?

W projekcie w pierwszej kolejności biorą udział podopieczni fundacji. Następnie kontaktujemy się z osobami, które zgłosiły się do nas za pośrednictwem formularza „Czego potrzebują dzieci” według kolejności zgłoszeń i zadeklarowanych potrzeb.

Poznaj platynowych
przyjaciół

Poznaj platynowych
przyjaciół

Zarażamy inspiracją

terapeuci, specjaliści, pasjonaci, rodzice
zapraszamy do współpracy – u nas rzadkie znaczy wyjątkowe

Skip to content