wrzesień 2021 – styczeń 2022

Projekt aktywny

Nowe sprawności Platynowych Skautów

Przeciwdziała wykluczeniu społ. rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, zwiększa dostęp do terapii i poprawia jakość życia i samodzielność dzieci, a dorosłych uczy[...]

2021

Projekt aktywny

Pan Kufer ma 6. zmysł

Interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno-rozwojowe w formule doświadczeń wykonywanych zespołowo. Warsztaty kształtują umiejętności społeczne i integrują percepcję sensoryczną. Realizowane będą w sali[...]

2021

Projekt zamknięty

Jak naprawić uszkodzony mózg?

Tym razem chcielibyśmy spróbować odpowiedź na pytanie „Jak naprawić uszkodzony mózg?”. Inspiracją dla tego projektu była publikacja N. Doidge pod[...]

lipiec-listopad 2021

Projekt zamknięty

Platynowi Skauci zdobywają kolejne sprawności

Cykl zajęć rozwojowo-terapeutycznych, które mają pomóc nam i uczestnikom projektu oswoić niepełnosprawność. Cele projektu: poprawa stanu zdrowia i poprawa jakości[...]

sierpień-listopad 2020

Projekt zamknięty

Oswajamy niepełnosprawność

Cykl zajęć rozwojowo-terapeutycznych, które mają pomóc nam i uczestnikom projektu oswoić niepełnosprawność. Cele projektu: poprawa stanu zdrowia i poprawa jakości[...]

123
Poznaj platynowych
przyjaciół

Poznaj platynowych
przyjaciół

Zarażamy inspiracją

terapeuci, specjaliści, pasjonaci, rodzice
zapraszamy do współpracy – u nas rzadkie znaczy wyjątkowe

Skip to content