Żeby lepiej przygotować się do realizacji kolejnych projektów, prowadzimy analizę potrzeb wśród rodziców, których dzieci potrzebują mniejszej lub większej pomocy w zdobywaniu kolejnych sprawności.

Przygotowaliśmy w tym celu krótki, możliwie „bezdanowy” formularz online. Informacje zbieramy w trybie ciągłym, by cały czas mieć aktualną wiedzę nt. lokalnych i regionalnych potrzeb.