Amerykańska Agencja Żywności Leków (FDA) ostrzega przed zażywaniem leków pregabalina i gabapentyna (pod różnymi markami), zwłaszcza w połączeniu z lekami opioidowymi.

Leki te stosowane są w leczeniu padaczki i bólu neuropatycznego. Ich łączenie z innymi cząsteczkami może prowadzić do depresji oddechowej a nawet śmierci [zobacz].

Pregabalina to drugi lek, po kwasie walproinowym, który jest stosowany u dzieci z CLN2, a jak się okazuje, może być w niektórych przypadkach niebezpieczny. O problemach z kwasem walproinowym piszemy w zakładce Leczenie.